Du har hørt om fysisk og psykisk chikane på arbejdspladsen, men hvad med digital chikane? Chikanering på internettet, også kaldet cyberchikane, har været et stort fokuspunkt blandt unge på sociale medier. Det foregår også på arbejdspladserne. Har du været udsat eller udsætter andre? Læs med her.

Der kan nævnes flere typer chikane som kan foregå på de forskellige digitale platforme, og kan komme fra en kunde, borger – eller endda fra en kollega. Herunder nævnes nogle eksempler på hvad digital chikane kan være.

 

E-mail chikane

Det sker ofte at en kunde bliver utilfreds med et produkt eller ydelse fra en virksomhed. Dette kan i visse tilfælde udvikle sig til hademails, som indeholder personlige angreb, trusler eller krænkende adfærd, og kan ramme en eller flere af virksomhedens ansatte.

Digital chikane kan også opleves internt i virksomheder, hvor en ansat gentagende gange modtager forulempende mails fra en kollega. Det kan også kategoriseres som digital chikane, hvis en ansat sender mails til sine kollegaer, som gentagende gange bliver ignoreret. Det samme gælder for SMS-beskeder, hvor det primært foregår uden for arbejdstiden.

 

Sociale medier

Det er ikke kun de unge der misbruger de sociale medier til at chikanere andre med hadeopslag og krænkende kommentarer. Man oplever ofte at voksne mennesker benytter Facebook til at lave opslag og kommentarer omkring deres holdninger og kritik om en bestemt ydelse, som de har fået af en virksomhed. Dette går i mange tilfælde ud over virksomheders ansatte. Eksempelvis kan der blive postet et forulempende eller truende opslag med billede af den ansatte, eller at den ansatte nævnes ved fulde navn.

Ligesom ved E-mail, så kan den ansatte også blive chikaneret på de sociale medier af sine kollegaer. Det kan være alt fra kommentarer omkring en medarbejders arbejdsindsats, og spredning af falske rygter blandt de andre kollegaer på de sociale medier.

 

Hvordan håndterer man digital chikane?

Hvis man oplever digital chikane af ovennævnte karakter, eller anden lignende måde, så er det vigtigt at man handler hurtigst muligt. Hvis der ikke bliver reageret på digital chikane, kan det have alvorlige konsekvenser for den ansattes helbred og tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Tag kontakt til personen, som du føler dig chikaneret af – Først og fremmest bør man henvende sig direkte til personen man føler sig chikaneret af, hvis man kender vedkommendes identitet. Her er det vigtigt, at man konfronterer personen, og fortæller præcist hvad man føler sig chikaneret af samt hvordan man bliver påvirket. Derudover skal man også gøre det klart og tydeligt for personen, at det skal stoppe med det samme.

Snak med din chef eller tillidsrepræsentant – Hvis den digitale chikane ikke stopper efter man har taget direkte kontakt til personen, bør man henvende sig til sin chef eller sin tillidsrepræsentant i virksomheden, da de har ansvaret for medarbejdernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Her drøfter man situationen, og finder ud af sammen hvordan problemet skal håndteres og løses.

Hvis den digitale chikane kommer ude fra, eksempelvis fra en kunde eller borger, kunne en løsning gå ud på, at chefen tager kontakt til personen, og beder vedkommende om at stoppe omgående. Hvis den digitale chikane kommer fra en medarbejder, kan chefen eller tillidsrepræsentanten gøre vedkommende opmærksom på virksomhedens politikker omkring brug af E-mail og internettet generelt, og bede om at få det stoppet omgående. Det kan endda ende med en fyreseddel til medarbejderen, hvis virksomhedens politikker er blevet brudt.

Man skal dog være opmærksom på at det ikke er alle digitale forulempelser, der er ulovlige, også selvom de kan virke meget hårde. På arbejdspladsen skal man kunne modtage kritiske kommentarer og ytringer fra borgere, kunder og medier. Der er dog tale om digital chikane, når disse ytringer bliver truende eller krænkende.  

 

Hvem bliver oftest ramt af digital chikane?

Nogle arbejdspladser er hårdere ramt end andre når det kommer til digital chikane. En undersøgelse er blevet foretaget af en række fagforeninger, som viser hvor mange der oplever digital chikane i forskellige brancher.

Næsten halvdelen af journalister og kommunikationsmedarbejdere er blevet udsat for chikanering, hetz og trusler, via kommentarfeltet på indtastede artikler på nyheds websites.

Hver fjerde strafferetsadvokat har modtaget trusler, hademails og oplevet chikane på sociale medier.

Syv procent af socialrådgivere og sagsbehandlere er blevet chikaneret og hængt ud på sociale medier.

Fem procent af skolelærere og vikarer har oplevet chikane i form af bl.a. tilsvininger af både elever, forældre og andre lærere. Dette foregår typisk i lukkede klassegrupper på sociale medier.

Hver tiende sygeplejerske har oplevet, at blive hængt ud og truet på sociale medier.

I et forskningsprojekt på Malmø Højskole i Sverige, er der foretaget en undersøgelse, som viser at 9,7 % af beskæftigende på forskellige arbejdspladser i Sverige føler, at de har oplevet digital chikane på arbejdspladsen. Derudover viste undersøgelsen også at flertallet af dem der har oplevet digital chikane, er chefer, og at det oftest går ud over mænd.

 

Er digital chikane lige så slemt som fysisk chikane?

Den fysiske chikane er et velkendt problem på arbejdspladsen og hærger primært inden for arbejdstiden. Den digitale chikane foregår både inden og uden for arbejdstiden. Derfor kan den digitale chikane ramme ekstra hårdt, da den fortsætter i ens eget hjem.  I hjemmet er der flere tilgængelige digitale platforme som mobiltelefon, computer og tablet, som alle har adgang til internettet.

Den digitale chikane er især hård på de sociale medier, da opslag herpå hurtigt kan gå viralt og sprede sig til en masse mennesker, og sandsynligvis også den ansattes familie, venner og bekendte. Derudover kan opslag på de sociale medier stå tilgængeligt i årevis hvis det ikke bliver fjernet, og læses af alle.

 

Hvad kan virksomheden gøre for at håndtere digital chikane?

Det er ikke alle virksomheder som har udviklet en bestemt politik omkring hvordan digital chikane på arbejdspladsen skal håndteres. Derfor vælger nogle ansatte selv at tage initiativ til at få det stoppet, mens andre ikke reagere.  Nogen vælger endda helt at isolere sig fra dele af internettet. Digital chikane kan medføre dårligt arbejdsklima, sygemeldinger og forringe kommunikationsvejene.  

Derfor er det vigtigt at virksomheden gør medarbejderne opmærksomme på hvordan de skal reagere, hvis de oplever digital chikane. Medarbejderne skal vide, at virksomheden står til ansvar medarbejdernes sundhed og helbred på arbejdspladsen. Her kan en løsning for virksomheden være, at udarbejde en strategi for hvordan man skal håndtere digital chikane hos medarbejderne. Derudover kan virksomheden lægge en plan for, hvordan man kan holde øje med digital chikane hos medarbejderne.

 

Referencer

Glahn A.
Hvordan beskytter I medarbejderne mod digital chikane?
9. marts 2017
LinkedIn
Link: https://www.linkedin.com/pulse/hvad-fanden-har-du-gang-i-din-skodfjabbe-abelone-glahn/ 

Glahn A.
Cyberchikane
Blog om cyberchikane
Link: https://abeloneglahn.dk/cyberchikane/

Svensk forskning: Cybermobning har store konsekvenser
12. september 2017
Jyllands-Posten
Link: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9865457/svensk-forskning-cybermobning-har-store-konsekvenser/

Taylor A.
Cyber Bullying at Work
Opdateret 30. juli 2018
Safeworkers
Link: http://www.safeworkers.co.uk/cyber-bullying-work.html

Glahn A.
Digital chikane: Vold og trusler på nettet
Senest revideret d. 12. april 2019
Arbejdsmiljøweb
Link: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/digital-chikane-vold-og-trusler-paa-nettet

 

Pin It on Pinterest

Share This