Det er nødvendigvis ikke alle, som besidder potentialet til at være leder. Nogle er ledere på trods af at de ikke gør deres arbejde særligt godt. Derfor bliver der nogle gange sat spørgsmålstegn ved, om nogle egentlig bør lede andre. Det er forskelligt hvad arbejdstagere forventer af en chef. Ofte kan det at lederen udviser empati og lederskab overfor medarbejderne være et godt tegn. Det kræver en række egenskaber at kunne være leder. Som leder skal du lede virksomhedens medarbejdere, og hvis ikke du har en række kvaliteter, er det ikke sikkert at du når langt.

 

Egenskaber en god leder kan have

 

 • En leder skal lytte og engagere sig i medarbejderne.
 • Udvise lederskab, og gå forrest i de hårde tider.
 • En leder skal kunne kommunikere med medarbejderne.
 • Udvise engagement generelt.
 • Skal kunne udvise empati overfor medarbejderne.
 • Som leder, er det vigtigt at man kan være overbevisende.
 • Være faglig kompetent.
 • Udvise fleksibilitet.

 

Nogle af ovenstående egenskaber eller kompetencer siger for nogle sig selv, men hver og en er vigtig for at kunne varetage en lederrolle. Nogle vil være vigtigere end andre alt efter hvem man spørger, og nogle vil mene at der er andre egenskaber en leder også bør have. Disse ovenstående egenskaber er blot generelle kvaliteter en god leder bør have.

 

Det at udvise engagement, går hånd i hånd i forhold til at lytte til sine medarbejdere. Hvis du lytter til dine medarbejdere, kan du bruge din lederrolle og hjælpe til. Ved at lytte får du mulighed for at få indblik i hvad der sker i virksomheden, og på den måde kan du nemmere finde ud af hvad og hvordan du skal løse eventuelle situationer.

 

Det at udvise lederskab siger lidt sig selv. Hvis man er leder, bør man trække i lederrollen, og udvise engagement på området. Medarbejderne skal kunne komme til dig i tiltro til, at du kan lede virksomheden. Det handler blandt andet om at tage ansvar.

 

I punktet foroven skriver vi, at man skal kunne lytte. Det er vigtigt at kunne lytte for at vide hvad der foregår, men derudover er det lige så vigtigt at kunne formidle og dermed kommunikere med sine medarbejdere. Det kan indebære vigtig information så de ansatte kan udarbejde opgaver mm.

 

Flere af punkterne kan kobles sammen, og det kan punktet omkring det at udvise empati. At udvise empati og vise at du forstår medarbejderne, kan kobles til det at lytte. Disse to egenskaber kan gøre forholdet mellem leder og ansatte mere unikt. Det viser at du har lyst til at hjælpe medarbejdere og dermed virksomheden.

 

Noget af det man ofte sætter sammen med en leder er, at personen er fagligt kompetent. Det hænger sammen med, at når du står og forklare eller giver informationer til ansatte, så skal du være overbevisende. Det giver et indtryk af, at du ved hvad du snakker om. En anden af de ofte forventede egenskaber er at du skal kunne have flere bolde i luften af gangen. Du skal dermed være fleksibel og omstillingsparat.

 

Den gode leder

 

Overordnet set er der en række kendetegn ved den gode leder. Disse kvaliteter går i spænd med ovenstående punktopdeling. Man kan korte disse ovenstående punkter ned til tre punkter, men stadig med de mange underemner under.

 

 • Uddelegerer opgaver.
 • Tage beslutninger.
 • Skabe tillid.

 

Disse tre ovenstående kvaliteter kan være med til at gøre dig til en god leder. I hvert punkt er der en lang række underemner hvor nogle er forklaret længere oppe i blogindlægget. Det er vigtigt at huske, at vi har forskellige holdninger til hvordan en god leder bør være. De fleste forventer dog, at en leder skal træde i kraft, og dermed vise medarbejderne hvordan det skal gøres. Lederen skal ikke trække i førertrøjen, men derimod være træner for holdet og uddelegere roller og opgaver.

 

Den knap så gode leder

 

En dårlig leder er en person, som ikke har overvejet situationen før, at der er blevet takket ja til jobbet. En lønforhøjelse og selve titlen som leder kan være attraktiv for de fleste, dog er det ikke alle der har overvejet situationen. Du skal lægge tidligere arbejdsopgaver på hylden og begive dig ud i nye. Det gælder også de opgaver som du holdte af. En dårlig leder er blandt andet en der overtager rollen på sin tidligere position samtidig med lederstillingen. På den måde frarøver man opgaver, som personen der har overtaget din tidligere stilling ellers er blevet givet. Det kan resultere i forringet arbejdsglæde hos den pågældende person.

 

En dårlig leder er også en person som ikke har lyst til, at gøre sig upopulær blandt medarbejderne. Det lyder måske en anelse skørt, for det at være social og gode venner med alle på arbejdspladsen plejer at være en god ting. Det er også en god ting at kunne snakke godt med alle, og det skal en chef også, men ikke på et yderligere personligt plan. En situation hvor der skal foretages en fyring, er ikke rar at stå i lige meget hvad, men hvis du har skabt et personligt forhold til personen du skal fyre, er det slet ikke rart. Dette kan kobles sammen med den autoritet man har som leder – du skal kunne udvise autoritet i visse situationer.

 

Tænk dig om…

 

En dårlig leder kan have mange fejl, og som skrevet tidligere, er det forskellige kvaliteter der vægtes højt alt efter hvem der bliver spurgt. Nogle finder disse to ovenstående eksempler som tegn på en dårlig leder.

 

Du skal huske at spørge dig selv, om du tror at andre vil ledes af dig. Hvis ikke du kan se dig selv som leder, så vil andre højest sandsynligt heller ikke kunne det. Du skal tro på at du kan være i en lederstilling, før du bør sige ja til jobbet. Selvom du godt kan se dig selv som leder, er det ikke sikkert at det er noget for dig, for det kan være en stor omvæltning fra tidligere i din karriere.

 

En anden ting du skal huske på er, at en ledelsesstilling ofte bære på en masse arbejdsopgaver, hvilket kan give dig en mere travl hverdag. Der kan også følge et pres med, i form af at man som leder ofte tager stilling til nogle store og vigtige beslutninger.

 

Referencer

 

StepStone.
Guide: Er ledelse det rigtige for dig?
Link: https://www.stepstone.dk/om-jobsoegning/karrierecenter/ledelse/viden-om-ledelse/guide-er-ledelse-det-rigtige-for-dig?lang=da

 

Juel S.
Karriererådgiver.
CA karrierepartner og a-kasse.
Hvad kendetegner en god leder.
Link: https://www.ca.dk/artikel/hvad-kendetegner-en-god-leder

 

IDA Learning.
5 grunde til ikke at blive leder.
12. Oktober 2018.
Link: https://ida.dk/raad-og-karriere/artikler/ledelse/5-grunde-til-ikke-at-blive-leder

Pin It on Pinterest

Share This