Dette blogindlæg er en smule anderledes end de foregående. Indlægget handler om de medarbejdere, som er med til at drive MeeW til dagligt. Nogle af medarbejderne er blevet stillet en række spørgsmål, hvilket giver et indblik i, hvilke tanker der er bag virksomheden.

MeeWs kultur bygger på ”dynamisk organiseret-kaos”. Du kan relatere det til naturen, at solen altid skinner over skyerne. Alle har en plads i MeeW, da vi er folket,der bygger noget til folket.

Værdierne i virksomheden bygger på en række forskellige elementer, men fælles for disse er at de alle har samme fundament: Empati, frihed, udvikling, og medmenneskelighed. Det at hjælpe andre er blot nogle af de værdier som MeeW bygger på. Værdier som MeeW ønsker at give videre til andre. MeeW er Me og We sat sammen. Det er vores alles eje og link til en hverdag, hvor du har friheden til at arbejde,når du vil og med dine passioner, din kunst eller forretning.

Hvorfor er du en del af MeeW?

Armin Kavousi, CEO og Founder.

”For at skabe et fundament for de næste generationer at bygge på. For at inspirere med en vision om at vi alle er i symbiose. For at plante et frø og lade det spire hos de, der føler det samme som os. Rent praktisk taler vi om bifurkation. En ændring i et system, som har fået os hertil, men trænger til metamorfose. For de næste generationer, for de frustrerede HR folk og de som bruger vores system for at finde arbejde, for de passionerede ildsjæle i virksomheden, der kæmper for MeeW hver dag”.

 

Cecilie Spring, Head of Sales.

”For at hjælpe andre, se mennesker og formidle kontakter mellem mennesker og erhvervslivet, optimere på “normen”, flytte på kasserne og udfordre vores livssyn”.

 

Lykke Lauritsen, Head of Academy.

”Jeg vil gerne hjælpe andre mennesker til at udnytte deres fulde potentiale og samtidig udvikle mine egne kompetencer. Dét er der plads til i MeeW”.


”Vi tror på et frit arbejdsmarked sådan som det burde være”
– er en sætning som MeeW i den grad kan identificere sig med. Det er en del af det vi tror på. Vi er en virksomhed der digitaliserer og automatiserer flere sider af beskæftigelsen og jobmarkedet.

Fælles for medarbejderne i MeeW er, at alle ønsker at hjælpe og skabe noget for andre. Det er et træk som også er at finde i virksomhedens dna.

Hvilke værdier har du og MeeW tilfælles?

Armin Kavousi, CEO og Founder.

Empati, barmhjertighed, selvofring, epitomisering, medmenneskelighed, fællesskab, disruption af gamle systemer, autonomitet, selvstændighed og frihed, vilje til at lære, udvikle og skabe intelligente forbindelser”.


Cecilie Spring, Head of Sales.

”Friheden til at udvikle mig og gøre det jeg er god til og har lyst til, når jeg har lyst til det. At mærke glæden ved det jeg laver, samtidig med at hjælpe andre til at opnå samme følelse”.

 
Lykke Lauritsen, Head of Academy.

”Vi vil hjælpe og vi vil gøre en forskel. Og vi er ikke bange for at tage arbejdshandskerne på for at få det til at lykkes”.


Medarbejdernes værdier bør stemme overens med virksomhedens, da det blandt andet kan være med til at øge arbejdsindsatsen, tilliden, lysten til at arbejde og troen på at kunne skabe noget. Vores medarbejdere er heldigvis af samme overbevisning som virksomhedens, nemlig at skabe noget nyt, og dermed gøre en forskel i samfundet.


Ansvarlighed, passioneret og ”bille” er tre ord som MeeW er blevet beskrevet med. Ansvarlighed og passion er noget som virksomheden udstråler hver dag,når opgaver bliver tænkt, udført og udviklet. Det sidste ord som er bille, tænker du måske – Hvad har en bille med noget at gøre? Det er tænkt på den måde, at vi løfter vores egen og andres vægt, men i en samlet flok.


En faktor som er gældende hos MeeW er, at vi alle har lyst til at yde. Alle yder en indsats for MeeW, hinanden, sig selv,men også for folket. Vi ønsker at gøre en forskel, og derfor nytænker vi beskæftigelsen på en simpel og kreativ måde. Det at hjælpe socialt udsatte, offentligt forsørgede, studerende, kontanthjælpsmodtagere og mange andre med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, er en del af MeeW.

Cecilie Spring, Head of Sales.

”En arbejdsplads skal bidrage med energi og medarbejdere skal spille hinanden gode, sparre og komplimentere hinanden. Det føler jeg,vi gør i MeeW”.

 

 

Alle arbejdspladser er forskellige, lige så er mennesker. Stemmer din arbejdsplads værdier og passion nogenlunde overens med din egen? Hvis der er et samspil mellem medarbejder og virksomhed, kan det være med til at gøre resultaterne bedre.

Pin It on Pinterest

Share This