At håndtere og løse konflikter kan være svært. Det gælder privat, men i særdeleshed også på arbejdspladsen. Derudover er det svært at vide hvornår og hvordan, at man skal gribe en given situation an på arbejdspladsen.


Hvordan vil de have at jeg skal reagere? Skal jeg reagere på det jeg lige hørte?

Der kan være mange tanker som går gennem hovedet, hvis man har oplevet en situation som enten kan, eller allerede har udviklet sig til en konflikt. Tankerne kan være mange, især hvis ikke medarbejderne er blevet underrettet ved ansættelsen, om hvordan kommunikationen i virksomheden foregår og hvordan konflikterne skal håndteres.

Konfliktløsning kan være nødvendigt for nogle virksomheder, og derfor er emnet utroligt vigtigt at have viden om. Det at være uenige om noget, behøves nødvendigvis ikke at skabe en konflikt, men kan derimod være med til at gøre resultatet bedre. Uenigheder kan dog løbe løbsk, hvis ikke at parterne er enige om hvordan kommunikationen skal foregå, og at de ikke har talt om hvordan forløbet mellem de to skal være.

Vi har snakket med Anne Buhl, som er mediator og professionel konfliktløser, derudover er hun uddannet advokat. Hun har givet sin synsvinkel på en række spørgsmål, som omhandler konfliktløsning på arbejdspladsen og hvad der påvirker emnet.


Hvad kan være årsag til at der opstår konflikter på arbejdspladsen?

En af årsagerne kan være at man ikke har forventningsafstemt. Arbejdsgiveren har ikke fortalt hvad de forventer af medarbejderne, eller omvendt, at medarbejderne ikke har fortalt hvad de forventer af ledelsen. En begivenhed kan ende ud i kulmination, hvilket gør at der bliver skabt en konflikt. Ledelse såvel som ansatte, skal være opmærksomme på, at de skal tale åbent til og med kollegaer, for at undgå en konflikt.


Kan du nævne tre overordnede råd til konflikthåndtering?

Tag konflikter i opløbet. Tal om det med det samme.

Spar på mails og sms’er hvis der er en problematisk situation. Kommuniker mere mundtligt og mindre skriftlig, for at undgå fortolkninger.
Vi skal være bevidste om at modtager bestemmer budskabet.
Spørg eksempelvis personen ”Kan du følge mig?”.
På denne måde kan du være sikker på, at personen forstår hvad du mener.


Hvilken indflydelse har konflikter på arbejdspladsen?

Hvis ikke konflikterne bliver håndteret, kan det skabe dårlig stemning, dårlige resultater og dårlig kommunikation, hvilket er med til at give et dårligt arbejdsmiljø. Det kan ende ud i at hele arbejdspladsen bliver mindre effektiv. Til sidst kan det forværre resultater, og dermed virksomhedens omsætning.


Hvordan kan man forebygge konflikter?

Konflikter går ikke over af sig selv. Vi er ofte bange for at tage ansvaret. Som løsning på det, kan virksomheden skabe en kultur, hvor medarbejdere samt ledelse bliver fortalt, at det skal være en åben arbejdsplads. På den måde kan alle i virksomheden blive hørt, og tør at udtrykke sig for at blive hørt.

Forventningsafstemning er vigtig for en arbejdsplads, på den måde ved alle på arbejdspladsen, at de skal åbne munden og kommunikere åbent.


Kommunikation kan være nøglen til succes

 

Kommunikation er noget der skal til, for at kunne løse en konflikt. Kommunikation dækker over flere begreber, såsom skriftlig kommunikation og verbal kommunikation. Som Anne Buhl nævner ovenfor, så kan skriftlig kommunikation nemt misforstås. Skriftlig kommunikation er dog ikke til at komme udenom på arbejdspladsen, da både computere og telefoner spiller en stor rolle. Dog gælder det om at bruge den skriftlige kommunikation med måde.

Ved store faktorer som kan påvirke virksomheden hårdt, er det vigtigt at kommunikationen foregår gennem verbal kommunikation. Det er vigtigt at huske på, at verbal kommunikation også kan misforstås, og man kan derfor med fordel stille spørgsmål til personen, for at være sikker på, at meddelelsen er forstået. Verbal kommunikation kan modtages forskelligt, og der er flere faktorer som spiller en rolle i, hvordan kommunikationen modtages. Toneleje og hvordan man lægger trykket i sin kommunikation, kan være afgørende for, hvordan modtageren vil forstå din besked.

Noget som Anne Buhl lagde vægt på var, at virksomhederne bør skabe en sund kommunikations kultur. Den kultur skal gøre det klart for medarbejderne, at verbal kommunikation er nødvendigt, for at have en sund virksomhed. Hvis ikke kommunikationen fungerer, så kan det i sidste ende påvirke virksomhedens resultat. Dårlig kommunikation er så stor en faktor, at det kan medføre stress og depressioner hos virksomhedernes medarbejdere. Hvis en virksomheds resultater bliver påvirket negativt, kan det resultere i fyringer. Spekulationer og ledighed kan ende i depressioner. Det kan være en ond cirkel hvis kommunikationen fejler, og man ikke er opmærksom på problemet. Der kan være mange forskellige løsninger på konflikter, og ofte er de forskellige fra begivenhed til begivenhed. Konflikter kan opstå forskelligt, hvilket kan være forårsaget af de mange forskellige individers opfattelse af en given situation. Mennesker opfatter situationer på forskellige måder.

Har du brug for konfliktløsning på din arbejdsplads? Det kan også være at du har interesse indenfor området. Så kan du klikke på linket her – https://buhlmediation.com/da/-for at finde information om emnet, samt finde kontaktoplysninger til Buhl Mediation.

Referencer

Buhl A.
Mediator.
Buhl Mediation.
Link: https://www.buhlmediation.com/da/

Myrup M.
Cand. Merc. Psyk.
Konflikter på arbejdspladsen.
30. oktober 2018.
Link: https://www.finduddannelse.dk/artikler/erhvervsliv-og-uddannelse/konflikter-paa-arbejdspladsen-8671

Pin It on Pinterest

Share This