Et godt kollegaskab kan være rart, da det er med til at gøre hverdagen mere overskuelig. Måske kender du det selv? Hvis du ikke har nogle kollegaer som du kan støtte dig til, så kan hverdagen blive lang. Et godt kollegaskab kan være alfa og omega for at kunne udvikle sig, og lære på sin arbejdsplads. Vi tilbringer en stor del af vores liv på vores arbejde, hvilket vil sige sammen med kollegaer.

  1. Vis respekt og tillid overfor dine kollegaer

Jeg har valgt at sætte respekt og tillid under et råd, da begge emner lægger sig lidt op af hinanden. Respekt er noget man bør udvise til alle. Både på arbejdspladsen, derhjemme og i sociale anliggender. Respekt kan være en stor faktor som nogle misbruger. På arbejdspladsen er det vigtigt, at de højt stillede i virksomheden udviser respekt for alle på arbejdspladsen. Respekten kan blive en væsentlig faktor for, at det arbejde der foretages ender ud i kvalitet.

En ting er, at marketingchefer, salgsdirektører og andre højtstillede skal vise respekt for de mennesker, som arbejder under dem. På en arbejdsplads kan det være afgørende, at alle medarbejdere i virksomheden udviser respekt for hinanden – uanset stilling.

Hvis man har opbygget respekt ved, at have udvist respekt kan man nå skridtet videre med sine kollegaer – at udvise tillid. Tillid kan være en faktor der skal til for, at man kan have troen på, at en given opgave bliver udarbejdet til perfektion.

Tillid kan være med til at skabe den tætte relation til dine kollegaer. For at skabe et godt kollegaskab vil tillid og respekt ofte indgå. For at man begynder at få en mere personlig omgang med sine kollegaer kræver det, at man har tillid til hinanden. Fordi at medarbejdere har respekt og tillid til hinanden er det ikke ens betydning med, at man begynder at få et personligt forhold. Det kræver flere ting – blandt andet, at man har fælles interesser.

  1. Arbejd på at få en fælles følelse

Efterhånden som man omgås med sine kollegaer, vil man ofte lære dem bedre at kende i forhold til interesser, familier mm. Disse interesser kan skabe en fælles følelse, hvilket kan være med til, at skabe en bedre relation mellem dig og din kollega.

Det at være fælles om noget behøver ikke, at være på personligt plan. Det kan være mange forskellige emner, eksempelvis:

  • Arbejdsrelateret.
  • Generelle holdninger.
  • Politiske holdninger.
  • Fritidsinteresser.

Der kan være mange forskellige faktorer, der påvirker en følelse som er fælles med en kollega. Det at man har fælles interesser eller lignende, kan være med til, at gøre forholdet mellem dig og dine kollegaer mere personlige.

  1. Spred dit gode humør udover arbejdspladsen

Det at være glad når man er på sin arbejdsplads, kan gøre en stor forskel. I undersøgelsen vi har lavet vedrørende arbejdsglæde, mente 1 ud af fem i alderen 15-19 år, at gode kollegaer er med til at skabe arbejdsglæde. At man er glad på arbejdet er en væsentlig faktor. Det giver indblik i om man har lyst til, at møde ind på arbejdspladsen og om man er motiveret i forhold til de stillede arbejdsopgaver.

Man kan ikke have gode dage hele året rundt, men det kan være en god ide at tænke på dine kollegaer, hvis du har en dårlig dag. Det kan påvirke dine kollegaer, hvis du har en dårlig dag og udstråler det. Det kan være, at din kommunikation bliver anderledes – måske bliver du lidt vrissende i måden du udtrykker dig på. Det kan påvirke hele arbejdspladsen. Måske kender du til udtrykket – smil til verden og verden vil smile igen. Dit humør kan påvirke andres, hvilket indebærer dine kollegaer.

  1. Kommuniker med respekt – tag hensyn

Kommunikation er muligvis en af de væsentligste faktorer, da det kan være altafgørende for både udarbejdelse af opgaver samt dine kollegaers velvære. Det at have det godt på sin arbejdsplads er afgørende for, om du kan udarbejde dine opgaver. Hvis du bliver behandlet dårligt i form af negativ kommunikation, altså grov verbal kommunikation, kan dit slutprodukt ende ud i kvantitet frem for kvalitet. Faktorer som stress hos medarbejderen kan også forekomme, hvis man i længere tid bliver udsat for dårlig opførsel.

Man kan ofte høre på tonelejet, om en person er i godt- eller dårligt humør. Som kollega bør du derfor være opmærksom på kommunikationen på arbejdspladsen. Et godt kollegaskab indebærer også basale situationer som det at snakke med sine kollegaer om opgaver, hjælpe med opgaver, spørge ind til opgaver mm.

Et godt kollegaskab kan øge effektiviteten

Det at man har det godt med sine kollegaer, kan være med til at øge effektiviteten på arbejdspladsen. Hvis man har respekt og tillid, fælles interesser og føler sig glad og tilpas sammen med sine kollegaer, kan det være med til at øge effektiviteten. Disse faktorer er emner, som er blevet berørt i vores råd vedrørende et godt kollegaskab.

Gode kollegaer kan være med til at øge lysten til at tage på arbejde. Lysten til at arbejde kan være med til at øge effektiviteten på arbejdet.

Referencer

Christiansen M.
Journalist.
Krifa.
Sådan skaber du den gode relation.
21. august 2018.
Link: https://krifa.dk/inspiration/kolleger/saadan-skaber-du-den-gode-relation

 

Dalsgaard C.
Direktør, ledelses- og udviklingskonsulent, Harbohus.
Guide: Sådan bliver du en god kollega.
Teknisk Landsforbund.
12. oktober 2017.
Link: https://tl.dk/om-os/aktuelt/artikler-fra-teknikeren/2017/oktober/guide-saadan-bliver-du-en-god-kollega/

 

Eriksen I.
Journalist.
Video indgår i artiklen (Christine Porath, arbejdsmarkedsprofessor).
Derfor betaler det sig at behandle sine kollegaer ordentligt.
19. november 2018.
Link: https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-betaler-det-sig-at-behandle-sine-kollegaer-ordentligt

Pin It on Pinterest

Share This