Vi har været ude og undersøge hvad der skaber arbejdsglæde for jer. 93% af de spurgte, mener, at arbejdsglæde opstår når man føler sig motiveret og engageret. I en mindre undersøgelse, er der en klar enighed vedrørende motivation og engagement med relation til arbejdsglæde.

Glæde gør os energiske, og det gør at vi kan fokusere og yde. Arbejdsglæde hænger sammen med almindelig glæde, i form af at det kan bringe noget positivt frem i os. Glæde på arbejdspladsen får os til at yde mere, blandt andet ved at være mere engageret. Arbejdsglæde kan også have sammenhæng med kollegaer, og hvis man har et godt kollegaskab, vil arbejdsdagen både blive optimeret rent opgavemæssigt, men også socialt.

Vi har sat respondenterne op i aldersgrupper – 15-19 år, 20-30 år, 31-40 år, 41-50 år og 50 år og op efter. Derudover havde respondenterne fem svarmuligheder, som lyder således:

  • At føle sig værdsat.

  • At føle sig motiveret/engageret.

  • At have gode kollegaer.

  • At have et godt arbejdsklima.

  • At være træt på den gode måde.

Væsentlige resultater fra undersøgelsen


Der er en tydeliglig forskel i, hvad respondenterne værdsætter i forhold til arbejdsglæde. Visse svar er dog forholdsvis i lighed med hinanden. Svarmulighederne er blot et lille udbud af, hvad der kan forbindes med arbejdsglæde.

 

 

Der var dog en af svarmulighederne som gik igen blandt resultatet. Det at føle sig motiveret og engageret. 93% af alle respondenterne mener, at arbejdsglæde opstår når man er engageret og motiveret. Motivation og engagement gør at man yder sit bedste samt at man viser og har interesse for arbejdet. Hvis arbejdspladsens medarbejdere besidder en høj motivation samt et stort engagement, kan det påvirke virksomhedens resultater i positiv grad.

Desuden viste undersøgelsen, at en ud af fem i alderen 20-30 år synes, at et godt arbejdsmiljø bidrager til arbejdsglæde. Der kan være en sammenhæng mellem resultatet og to emner som har været nævnt meget de senere år. Sundhed og sikkerhed er faktorer, som har været nævnt meget i medierne. En af årsagerne til dette har været, at sikre et sundt arbejdsmarked.

Vi fandt også ud af, at mere end en femtedel af de unge i alderen 15-19 år mener, at gode kollegaer er kilden til arbejdsglæde. Nogle unge har et fritidsjob, hvilket kan danne en relation til deres nuværende venner, eller til venners venner. Ofte har virksomhederne flere ungdomsarbejdere ansat, og derfor dannes der en relation. Denne relation kan være med til at skabe arbejdsglæde, da kollegaerne kan blive til venner.

En af de sidste væsentlige faktorer, som vi fandt frem til var, at en ud af fem i alderen 50+ mener, at det at føle sig værdsat skaber arbejdsglæde. At føle sig værdsat på arbejdspladsen, bygger på medarbejderens værdier og adfærd. Det at have været på arbejdsmarkedet i mange år, kan have bragt en masse gode og dårlige oplevelser med sig. Disse oplevelser kan have resulteret i, at den person man er blevet, ønsker at føle sig ekstra værdsat end tidligere i livet.

Er arbejdsglæde så vigtigt?

Det er tydeligt at se, at der på visse områder er forskel i svarene fra de yngre aldersgrupper til de ældre. Et af områderne hvor forskellen kan ses, er at de yngste vægter kollegaerne væsentligt højere, end de ældre gør. Noget andet er, at den yngste målgruppe ikke er yderligere interesseret i et godt arbejdsklima – eller i hvert fald ikke vægter det højt.

  • Prøv at tænke – hvad forbinder jeg med arbejdsglæde?

Det kan være at det er et helt sjette svar, eller at du kan nikke genkendende til alle ovenstående svarmuligheder.

Arbejdsglæde kan blive spredt af simple årsager. Undersøgelsens svarmuligheder er ikke de eneste måder, at folk kan finde arbejdsglæde ud fra. Det kan være af simple årsager som hvis man siger ”Godmorgen allesammen” når man møder ind på arbejdspladsen. Det kan også være ”Jeg håber at i får en rigtig god weekend”. Sproget på arbejdspladsen er super vigtigt at tænke over, da det kan gøre andres dag meget bedre – omvendt kan det også gøre den værre, så tænk over det.

Vi bruger rigtig mange timer på vores arbejdsplads, hvilket vil sige sammen med vores kollegaer. Sociale arrangementer uden for arbejdstiden, kan være en god ide at benytte sig af, hvis man ønsker at opnå et bedre forhold til sine kollegaer. Det kan være med til, at gøre tiden på arbejdspladsen bedre – dermed stiger arbejdsglæden. Andre eksempler på forhold der kan optimere din arbejdsglæde:

  • Sprog.
  • Redskaber/inventar.
  • Ros/ris (måden det bliver formuleret på er vigtig).
  • Humor.

Der findes mange andre eksempler på hvad der optimere arbejdsglæde, samt hvad der giver arbejdsglæde. Emnet kan være forskelligt fra person til person – mulighederne er mange. Hvis du ikke har oplevet arbejdsglæde længe, så tænk over hvilke faktorer som berøre dig. Som nævnt tidligere, er det ofte vores kollegaer vi skal henvende os til, da vi bruger rigtigt mange timer sammen med dem – de ønsker også en god arbejdsplads.

Referencer

Håndbogen
Arbejdstilsynet
Link: https://www.haandbogen.info/da/arbejdsmiljoeloven-og-sikkerhedsarbejde/arbejdstilsynet

 

Furbo S.
Finans Forbundet
Gode kollegaer giver arbejdsglæde
24/4 2017
Link: https://www.finansforbundet.dk/da/nyheder-aktuelt/Sider/Godekollegergiverarbejdsglaede.aspx

 

 

Pin It on Pinterest

Share This