Har du været ramt af ledighedsdepression, eller kender du en der har?

Kan du nikke genkendende til ovenstående? Rigtig mange mennesker bliver hvert år ramt af ledighedsdepression. Det kan være forskelligt, hvad læger og forskere har af holdninger til, hvordan man kan komme ud af sin depression. En fælles faktor er dog gældende for flere forskere – arbejdspladsen bør bruges som en del af behandlingen.

 • Før man bliver deprimeret, kan man have været længerevarende stresset. Det har måske ført til en sygemelding, og til sidst en fyring.

Det er vigtigt at huske på, at det langt fra er stress som er årsag til at man bliver deprimeret. Der kan være andre årsager som dødsfald i familien, dårlig opvækst, skilsmisse mm.

Det giver indhold til livet at fortage sig noget. Arbejdspladsen er en vigtig faktor for at skabe indhold. Hvis man har mistet sit arbejde, vil man ikke have arbejdspladsen som mulighed for at skabe den slags indhold. Derfor er det vigtigt, at man foretager sig noget andet. Det gælder om at skabe indhold på anden måde, eksempelvis ved at være frivillig.

Depression kan være en ond cirkel, og derfor er det vigtigt at tage hånd om det før det udvikler sig. Det kan være svært at vide, hvordan man skal tage hånd omkring det, men blandt andet kan det, som skrevet ovenstående, være givende at foretage sig små ting.

Man taler gerne om flere niveauer af depression. Man bevæger sig længere ud i niveauerne, jo længere tid man er om at gøre noget ved sin depression. Det er derfor vigtigt at tage symptomer alvorligt. Symptomerne er dog ikke altid nemme at genkende, da de ofte kan ligne mere almindelige hverdagsproblemer i form af ondt i hovedet, ingen appetit, ondt i maven mm. Depressionens symptomer kan være længerevarende, og man får eksempelvis derfor ikke appetitten igen, før man er i bedring.

Typiske symptomer på generel depression


Der er en række typiske symptomer for ledighedsdepression, som lægger sig op ad stresssymptomerne. Hvis nogle af disse symptomer er vedvarende, er det tegn på depression.

 • Man føler sig nedtrykt.
 • Nedsat lyst til at lave ting.
 • Forringet energi.
 • Lavere selvtillid.
 • Føler skyldfølelse.
 • Selvmordstanker.
 • Koncentrationsproblemer.
 • Søvnproblemer.
 • Manglende appetit.
 • Åndedrætsbesvær.
 • Manglende lyst til sex.
 • Kort for hovedet.
 • Træffer ulogiske beslutninger.

Alle ovenstående symptomer er nødvendigvis ikke gældende, for alle individer. Nogle af ovenstående kan være årsag til depression, men det er forskelligt fra individ til individ.

Hvilken hjælp fungere bedst?


Der er lavet diverse forskningsforløb i forhold til depression og ledighed. Et af de forskningsforløb handlede om, at patienter, der var ramt af depression, skulle have et mentorforløb som hjælp i stedet for jobcentrenes hjælp. Der var over 300 patienter der deltog i forskningen.

Efter to år med mentorforløbet var resultatet i forhold til jobcentrenes løsning så lille, at det ikke kunne bruges rent statistisk. Jobcentrenes fokus vedrørende deprimeret personer er at få dem ud i praktik samt løntilskudsjob. Forskningen viste, at jobcentrene gør et udmærket arbejde i forhold til et mentorforløb. Forskningen kan du læse mere om på linket nederst i indlægget (videnskab.dk).

Resultatet for mentorforløbet, var desværre ikke som forskerne og personerne bag havde troet og håbet. Der var håbet på, at mentoren skulle forbedre processen, men det viste sig ikke at være tilfældet.

Depression og arv


Der er en væsentlig sammenhæng mellem arv, genetik og depression. Depression har noget at gøre med, hvilke gener man har. Man kan være født med gener, som gør dig mere udsat end andre. Hvis nogle i ens familie tidligere har lidt af depression, kan man risikere, at generne føres videre. Det er ikke ensbetydende med, at generne er ført videre til dig, eller i hvert fald ikke vil påvirke dig. Der vil dog være større sandsynlighed for, at du bliver deprimeret, hvis du bliver udsat for begivenheder, som vækker negative og stærke følelser samt tanker hos dig.

 • Hvis du bliver fyret fra dit arbejde.
 • Hvis du gennemgår en skilsmisse.
 • Hvis en pårørende bliver alvorligt syg eller dør.

Ovenstående er eksempler på, hvilke situationer man kan komme ud for, som kan være depressionstruende. Hvis man tidligere har været udsat for depression eller ledighedsdepression, bør man her være opmærksom. Det at miste sit arbejde er noget, alle kan risikere at blive skubbet ud i. At miste sit arbejde er selvfølgelig ikke noget, der går i arv.


Arbejdspladsen er en afgørende del af behandlingen


Flere forskere og læger er enige om, at arbejdspladsen spiller en vigtig rolle i at få patienten væk fra depression. Det er vigtigt, at man når symptomerne opstår, begynder at opsøge læge, da det er væsentlig mere fatalt at gennemgå en depression, hvis man intet arbejde har. Det gælder om at bevare kontakten til dit arbejde – selv om det kan være svært. Ved ledighedsdepression har man ikke et arbejde, og derfor skal jobcenteret indover.

 • Hvis du ikke er ledighedsdeprimeret, men på vej ud i depression, så prøv at bevare kontakten til dit arbejde – før du når ud i ledighedsdepression.

Det er en god ide at tage så meget på arbejde som muligt under en depression. Det gør, at man i et stille tempo kan komme i bedring. Denne måde viser sig at være en hurtigere måde at komme i bedring på. Det er forskelligt, hvor hurtigt, at patienter skal ud i arbejde igen, men gerne så hurtigt som muligt. Hvis man har en svær grad af depression, er det nødvendigt, at man tager sig den tid og behandling der er behov for.

Der er forskere, der råder til at tage på arbejde i så små omfang, at selv kaffepauserne er en god start. En del af denne måde at holde kontakten er, at man ikke skal gå hen og miste sit arbejde. Det er ofte set at, hvis man mister sit arbejde, kan det være svært at finde et nyt med mindre man lægger meget arbejde i det. Hvis man ikke finder et arbejde, eller fastholder sit forhenværende arbejde, kan det resulterer i førtidspension.

Som ledig er det ofte ikke muligt at komme tilbage til sin forhenværende arbejdsplads, da man typisk er blevet fyret. Man skal tage kontakt til sit nærmeste jobcenter, så hurtigt som muligt. Her vil de hjælpe med at få skabt kontakt til praktik eller anden løsning. Undersøgelser viser, at jo hurtigere det er muligt for patienter at komme i arbejde, jo hurtigere vil patienter være ude af depressionen. En vigtig faktor er her, at man bliver tilbudt den hjælp som den enkelte patient har behov for. Det er forskelligt, hvordan patienter har det, og derfor er det også forskelligt, hvor ofte de kan arbejde i starten af deres behandling. Hvis ikke der bliver lyttet til den enkelte, kan det have modsat virkning.

Depression er en faktor, der skal tages hånd om. Alt efter, hvilken grad af depression man har, skal lidelsen behandles med medicin. Det kan være nødvendigt at benytte antidepressiv mm. Dog er flere enige om, at det tætte samarbejde mellem patient og arbejdsgiver eller jobcenter er afgørende for en god behandling.

Erfaring viser, at det er vigtigt, at du selv søger kontakten, og dermed tager initiativet. Jobcenteret ved ikke, hvordan du har det med de forskellige faktorer, der berører processen. Derfor skal du komme med forslag eller ændringer i forhold til deres indhold i processen – hvis ikke den passer dig.

Kort forklaret


Depression kan være svært at håndtere både for dig selv, men også for pårørende. Hvis man er svært deprimeret, vil man ofte blive påvirket i sådan grad, at man ikke har mulighed for hurtigt at komme i enten arbejde eller praktik. Ved bedring bør man, når muligheden er der, tage ud på jobcenteret og forklare sin situation.

 • Benyt tidligere arbejde eller jobcenterets tilbud om praktik for at komme tilbage på fode.

Det kan være at man tænker, at når man er deprimeret/ledighedsdeprimeret, er det fordi, at man enten ikke har et job eller fordi, at man har et job, og derfor er blevet stresset, og det har udviklet sig til depression. Depression kan være forårsaget af stress gennem sit arbejde, og derfor skal man ved hjælp af sit arbejde prøve at løse problemet. Det kan være ve, at arbejde færre timer end normalt, til man er i bedring.

En depression kan være uforudsigelig, og derfor er det vigtigt at du prøver at hjælpe dig selv.

 

Referencer


Barse M.
Journalist
2. oktober 2017
Særlig jobindsats til ledige med angst og depression har ingen effekt.
Link: https://videnskab.dk/kultur-samfund/saerlig-jobindsats-til-ledige-med-angst-og-depression-har-ingen-effekt

 

Rasmussen L. I.
Sundhedsredaktør
16. marts 2015
Professor: Patienter med depression skal bevare kontaktet til arbejdet.
Link: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5569401/Professor-Patienter-med-depression-skal-bevare-kontaktet-til-arbejdet

 

Baum K-H.
Cand. Scient. Pol.
Karle J.
Speciallæge, dr.med.
Aakerlund L.
Speciallæge, ph.d.
Alle fra Psykiatrisk Klinik.
(no date)
Arbejdet er en vigtig del af en god depressionsbehandling.
Link: https://depressionsforeningen.dk/arbejdet-er-en-vigtig-del-af-en-god-depressionsbehandling/

 

Kessing L. V.
Speciallæge
Opdateret: 13. december 2018
Depression, en oversigt.
Link: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/depression/depression-en-oversigt/

 

Pin It on Pinterest

Share This